Bliv udredt korrekt for dine stress symptomer

07 september 2019
Astrid Pedersen
Bliv udredt korrekt for dine stress symptomer

Føler du dig ofte udmatte, på grænsen til det direkte udbrændte? Stritter hver eneste fiber i din krop imod, når du skal op om morgenen og ud af døren – og oplever du ofte at blive overmandet af trangen til at flygte langt væk, selv om der ikke er en fare eller en trussel i syne? Og har du længe følt dig irritabel og modløs, med tendens til manglende kontakt med dig selv, svimmelhed og en følelse af desorientering?

Så er der meget, som godt kunne tyde på, at du udviser stress symptomer. Og disse skal tages endog meget alvorligt. Stress kan nemlig, hvis tilstanden ikke behandles med tvært imod negligeres, afføde ganske seriøse skader på såvel din fysik som på din psyke og på dine kognitive evner. Det er en kendt sag, at kronisk stress kan medføre hjerneskade og langvarig, svær depression. Derfor er det af allerstørste vigtighed, at du får professionel hjælp til at tage hånd om din stress – helst så hurtigt som overhovedet muligt.

Lider jeg af stress eller angst?

Samtidig er det mindst lige så vigtigt, at du bliver udredt korrekt. De oven for nævnte symptomer kan nemlig lige så godt indikere en angst lidelse, som de kan være tegn på stress. Angst er fællesbetegnelsen for en række lidelser, som kan forårsage symptomer, som på overfladen kan minde utroligt meget om de kendte symptomer på stress.

Men angst er fundamentalt set en helt anden lidelse, som skal behandles på væsentligt anderledes vis. Hvor en behandling af stress tager udgangspunkt i at fjerne den stress ramte fra det stress fremkaldende miljø – for eksempel en arbejdsplads – vil en angst behandling bestå i intensiv terapi, som har til formål at lære den angst ramte at leve med sin tilstand og bearbejde sin angst.

Blive klogere på angst behandling på https://www.angstekspert.dk/ 

Flere Nyheder