En tryg begravelse

13 april 2021
Cathrine Hansen

Vejen til en tryg begravelse

Der ingen tvivl om at livet er noget ganske særligt… og det skal det sidste farvel også være.

Når en af dine kære dør, er der en lang række praktiske ting at tage stilling til.

Man kan sige at midt i sorgen over at miste, ligger der et større stykke arbejde og venter; da meget skal planlægges; skal det være en begravelse eller bisættelse? Kiste eller urne? Osv.

Det hele kan pludseligt virke uoverskueligt; og hvad gør man så?

At få styr på al det praktiske i denne svære tid, er aldrig helt let for de pårørende. Derfor er det godt at der er nogle professionelle mennesker, som kan holde en hånden.

Bl.a. kan en bedemand hjælpe med:

 • Ilægning i kiste og evt. udsyngning eller afskedsstund
 • Kontakt til præst og kirkekontor for aftale om tidspunkt for højtidelighed
 • Kontakt og aftale med kirkegård
 • Anmeldelse af dødsfald til begravelsesmyndighed
 • Opsætning og indrykning af døds- og takkeannonce
 • Rustvognskørsel
 • Bestilling af blomster; f.eks. kistepynt, bårebuket, krans, kirkepynt mm.
 • Kontakt til stenhugger med tilføjelse af tekst på gravsten
 • Ansøgning om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, div. fagforeninger etc. 
 • Opsætning og tryk af sangblade til højtidelighed
 • Afholdelse af borgerlig højtidelighed.

Sådan foregår begravelse | Folkekirken.dk

Det er selvfølgelig den afdøde og de pårørende, som skal være i centrum. Muligheden for at få afklaret og beskrevet de ønsker, som den afdøde og pårørende har ret til i forhold til begravelsen/bisættelsen er vigtigt.

Prisen afhænger at, hvilken ønsker der til forløbet, og hvordan omstændighederne er ved dødsfaldet.

Til syvende og sidst er det vigtigt at alle partner er tilfredse med udkommet, og man får den begravelse som man havde forestillet sig.

En ceremoni kan markere begivenheden, men den er ikke nødvendig for at handlingen kaldes en begravelse. Der findes nemlig mange måder at tage afsked på.

Bedemændene skal ud over at være erfarne og uddannede, også kunne kontaktes hele døgnet rundt.

Det hele handler kort sagt om at de på pårørende skal kunne tage ordentligt afsked med den afdøde.

Læs mere her https://www.krabbes.dk/.

Flere Nyheder